آکادمی زبان‌های خارجی سایا

برای اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های کشورهای دیگر تسلط به زبان آن کشور یا زبان مصوب آن دانشگاه از مهمترین عوامل جذب محسوب می‌شود. بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا به مدارک زبان انگلیسی همچون IELTS و toefl بسنده می‌کنند. اما برای گرفتن پذیرش از برخی از دانشگاه‌ها نیاز به مدرک زبان مخصوص آن کشور می‌باشد.

خوشبختانه موسسه سایا، این امکان را فراهم آورده تا با ثبت نام شما در بهترین و معتبرترین دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی، شما را تا گرفتن پذیرش از دانشگاه مورد نظرتان یاری کند.