دانشگاه اطلس استانبول

دانشگاه اطلس استانبول

تقاضا برای ادامه تحصیل در کشور ترکیه میان دانشجویان ایرانی رو به گسترش است. یکی از بهترین دانشگاه های خصوصی

Read More »
دانشگاه تجارت استانبول

دانشگاه تجارت استانبول

امروزه دانشجویان ایرانی زیادی خواهان پذیرش در دانشگاه های ترکیه هستند. کیفیت بالای آموزشی، هزینه پایین تر در مقایسه با

Read More »
دانشگاه اوکان استانبول

دانشگاه اوکان استانبول

ادامه تحصیل در ترکیه به دلایلی چون بالا بودن سطح کیفیت آموزشی در دانشگاه های ترکیه، هزینه مناسب تحصیل در

Read More »
دانشگاه آرل استانبول

دانشگاه آرل استانبول

عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی ایران و ترکیه، اشتراکات فرهنگی، امکانات آموزشی مدرن و کیفیت بالای آموزشی، شرایط خوب زندگی و

Read More »
دانشگاه باشکنت انکارا

دانشگاه باشکنت انکارا

کیفیت بالای آموزشی دانشگاه های ترکیه، نزدیکی کشور ترکیه به ایران، هزینه های آموزشی پایین تر در مقایسه با دیگر

Read More »